Projektai

Projektai

UAB „Žemaitijos žuvis“ | Akvakultūros ūkio gamtotvarka

(Sutarties Nr. 21GT-23-05-S-026-PR001)

Projekto tikslai
  • Palaikyti gerą būklę ir gausinti rudakaklių narų, didžiųjų baublių, gulbių giesmininkių, pilkųjų ančių, upinių žuvėdrų populiacijas;
  • Saugoti migruojančių paukščių (mažųjų gulbių, gulbių giesmininkių, sėjikinių paukščių) buveines;
  • Pagausinti nendrinių lingių, juodųjų žuvėdrų populiacijas;
  • Saugoti baltųjų garnių, jūrinių erelių buveines;
  • Saugoti tinkamas buveines migruojančių gulbių giesmininkių, mažųjų gulbių ir sėjikinių paukščių sankaupoms;
  • Palaikyti dabartinę būklę ar pagausinti nendrinių lingių ir juodųjų žuvėdrų skaičių populiacijose;
  • Saugoti gyvenančių ir perinčių paukščių maitinimosi vietas, o taip pat gerinti sankaupas formuojančių migruojančių vandens ir pelkių paukščių buveinių būklę.

Projekte pasirinktos gamtosauginės priemonės atitinka gamtotvarkos plano tiksluose nurodytų paukščių rūšių ekologinę specializaciją ir teritorijos, kurioje bus vykdomas projektas, gamtinės aplinkos ypatybes, jos natūralius sukcesinius pokyčius bei žmonių ūkinės veiklos pobūdį ir atitiks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2025 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas bei prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinimui keliamus reikalavimus, kadangi numato vandens paukščiams svarbių buveinės savybių išsaugojimą, ramybės zonų sukūrimą ir kitus veiksnius, apimančius daugiau nei įprasta geros akvakultūros praktika.

Projekto įgyvendinimą užtikrins Pareiškėjas – UAB „Žemaitijos žuvis“ administracija

first-image
second-image

Projektai

UAB „Žemaitijos žuvis“ ekologinis žuvies auginimas

UAB „Žemaitijos žuvis“ 2023-2027 m. įgyvendina projektą „UAB „Žemaitijos žuvis“ ekologinis žuvies auginimas“ (Nr. 21EK-23-03-S-011-PR001) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašą. UAB „Žemaitijos žuvis“ vykdo ekologinę gamybą 343,70 ha tvenkiniuose. Siekiama, kad gamybinė veikla būtų tvari.Projekto tikslas – teikti įvairiapusę naudą tiek vartotojui, tiek gamtai, mažinant taršą, taupant vandens išteklius. Tai turės teigiamą poveikį biologinei įvairovei, prisidės prie vertingo kraštovaizdžio saugojimo. Taip pat skatins ekologiško statuso maisto produkto gamybą ir jo pateikimą vartotojui, didins ekologiškų produktų žinomumą visuomenėje ir skatins platesnį jų vartojimą.Projekto vertė – 429 625 Eur.

first-image
second-image

UAB „Žemaitijos žuvis“ Aplinkosauga

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „APLINKOSAUGOS FUNKCIJAS ATLIEKANTI AKVAKULTŪRA“ 2023 m. Projekto Nr. 54AK-KE-23-1-04429-PR00

second-image