Apie mus

Įgyvendinami projektai

UAB „Žemaitijos žuvis“ 2023-2027 m. įgyvendina projektą „UAB „Žemaitijos žuvis“ ekologinis žuvies auginimas“ (Nr. 21EK-23-03-S-011-PR001) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašą.

UAB „Žemaitijos žuvis“ vykdo ekologinę gamybą 343,70 ha tvenkiniuose. Siekiama, kad gamybinė veikla būtų tvari.

Projekto tikslas – teikti įvairiapusę naudą tiek vartotojui, tiek gamtai, mažinant taršą, taupant vandens išteklius. Tai turės teigiamą poveikį biologinei įvairovei, prisidės prie vertingo kraštovaizdžio saugojimo. Taip pat skatins ekologiško statuso maisto produkto gamybą ir jo pateikimą vartotojui, didins ekologiškų produktų žinomumą visuomenėje ir skatins platesnį jų vartojimą.

Projekto vertė – 429 625 Eur.