Projekto pavadinimas: UAB ,,Žemaitis žuvis” akvakultūros ūkio gamtotvarkos planas
Projekto numeris: 54AK-KE-21-1-08682-PR001

Vykdomi projektai:

  1. Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
  2. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
  3. Akvakultūrinio ūkio modernizavimas ir plėtra
  4. Užgirių k. Sruojos upės bendruomenės laisvalaikio plėtra